กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน,กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

 

โรงงานผลิตกระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน,กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

ราคาถูกกว่าที่อื่น

รับสินค้าภายใน2- 3 วันทำการ 

บริการจัดส่ง มีบริการติดตั้ง คิดตามขนาด

 จำนวนเยอะราคาลดได้ค่ะ

  Email: Soda72551@gmail.com  โทร : 087-088-9896, 096-114-3337

 

กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน  E-1

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ

   

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อE-1

E-11 ขนาด 80x120 ราคา 2,300 บาท

E-12 ขนาด 90x120 ราคา 3,100 บาท

E-13 ขนาด 90x150 ราคา 3,500 บาท

E-14 ขนาด 90x180 ราคา 3,600 บาท

E-15 ขนาด 120x150 ราคา 3,750 บาท

E-16 ขนาด 120x180 ราคา 3,800 บาท

E-17 ขนาด 120x200 ราคา 3,900 บาท

E-18 ขนาด 120x240 ราคา 4,000 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ E-2

 E-21 ขนาด 80x120 ราคา 3,300 บาท

E-22  ขนาด 90x120 ราคา 3,500 บาท

 E-23 ขนาด 90x150 ราคา 4,100 บาท

 E-24 ขนาด 90x180 ราคา 4,300 บาท

E-25ขนาด 120x150 ราคา 4,230 บาท

 E-26 ขนาด 120x180 ราคา 4,300 บาท

E-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,400 บาท

E-28ขนาด 120x240 ราคา 4,500 บาท

 

 

 

 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อE-3

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

E-31 ขนาด 80x120 ราคา 3,300 บาท 

E-32 ขนาด 90x120 ราคา 3,450 บาท

E-33 ขนาด 90x150 ราคา 3,800 บาท

E-34 ขนาด 90x180 ราคา 4,100 บาท

E-35 ขนาด 120x150 ราคา 4,150 บาท

E-36 ขนาด 120x180 ราคา 4,200 บาท

E-37  ขนาด 120x200 ราคา 4,300 บาท

 E-38 ขนาด 120x240 ราคา 4,400 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อE-4

E-41 ขนาด 80x120   ราคา  3,900 บาท

E-42 ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท

E-43 ขนาด 90x150  ราคา  4,400 บาท

E-44 ขนาด 90x180   ราคา  4,600 บาท

E-45 ขนาด 120x150  ราคา  4,700 บาท

E-46 ขนาด 120x180   ราคา  4,900  บาท

E-47 ขนาด 120x200   ราคา  5,000 บาท

E-48 ขนาด 120x240   ราคา  5,150 บาท

 

 

กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ E-5

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

โทรสอบถาม  087-0889896 

     กระดานไวท์บอร์ด ไม้ก็อก มีล้อ หนา 10 มม.

     ขนาด 80x120 ราคา 3,200 บาท

 ขนาด 90x120 ราคา 3,400 บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 3,500 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 3,700 บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 4,000 บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 4,200 บาท

 ขนาด 120x200 ราคา 4,300 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 4,600 บาท

 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน E-6
 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.
กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.
 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.
 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 
E-61 ขนาด 80x120 ราคา 600 บาท
 
E-62 ขนาด 90x120 ราคา 940 บาท
 
E-63 ขนาด 90x150 ราคา 1,340 บาท
 
E-64 ขนาด 90x180 ราคา 1,550 บาท
 
E-65 ขนาด 120x120 ราคา 1,260 บาท
 
E-66 ขนาด 120x150 ราคา 1,530 บาท
 
E-67 ขนาด 120x180 ราคา 1,800 บาท
 
E-68 ขนาด 120x200 ราคา 1,900 บาท
 
E-69ข นาด 120x240 ราคา 2,000 บาท
 
 
 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก E-7
 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.
กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.
 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.
 
 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 
 
E-71 ขนาด 80x120 ราคา 960 บาท
 
E-72 ขนาด 90x150 ราคา 1,600 บาท
 
E-74 ขนาด 90x120 ราคา 1,100บาท
 
E-75 ขนาด 90x180 ราคา 2,100 บาท
 
 E-76  ขนาด 120x120 ราคา 1,500 บาท
 
E-77 ขนาด 120x150 ราคา 1,850 บาท
 
E-78 ขนาด 120x180 ราคา 2,250 บาท
 
E-79 ขนาด 120x200 ราคา 2,450 บาท
 
E-791 ขนาด 120x240 ราคา 2,600 บาท
 
 
 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อกE-8

ขนาด 30*40 ซม. ราคา 380 บาท 

ขนาด 40*60 ซม. ราคา 500 บาท

 ขนาด 60*80 ซม. ราคา 650 บาท

ขนาด 60x90 ซม. ราคา 700 บาท

E-81 ขนาด 80x120 ราคา 1,150 บาท
 
E-82 ขนาด 90x120 ราคา 1,300 บาท
 
E-83 ขนาด 90x150 ราคา 1,900 บาท
 
E-84 ขนาด 90x180 ราคา 2,260 บาท
 
E-85 ขนาด 120x120 ราคา 1,900 บาท
 
E-86 ขนาด 120x150 ราคา 2,620 บาท
 
E-87 ขนาด 120x180 ราคา 2,700 บาท
 
E-88 ขนาด 120x200 ราคา 3,000 บาท
 
E-89 ขนาด 120x240 ราคา 3,100 บาท
 
 
 
 
กระดานกำมะหยี่แบบแขวน
 E-9
 
 ขนาด 30x40 ราคา 350 บาท
 
 ขนาด 40x60 ราคา 520 บาท

 ขนาด 60x80 ราคา 685 บาท

   ขนาด 60x90 ราคา 750 บาท
 
E-91 ขนาด 80x120 ราคา 950 บาท
 
 E-92  ขนาด 90x120 ราคา 1000 บาท
 
 E-93  ขนาด 90x150 ราคา 1800 บาท
 
 E-94 ขนาด 90x180 ราคา 2,100 บาท
 
 E-95 ขนาด 120x120 ราคา 1,700 บาท
 
 E-95 ขนาด 120x150 ราคา 2,100 บาท
 
 E-96 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท
 
 E-97 ขนาด 120x200 ราคา 2,900 บาท
 
 E-98 ขนาด 120x240 ราคา 3,000 บาท
 
 
 
 
 

กระดานฟลิปชาร์

3 ขา (ขาปรับระดับได้)โครงเหล็ก  มีล้อลูกล้อล็อคได้

ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานท...

ขนาด ก80*ย100*ส200 ซม. 

ราคา 2,800 บาท

 

 

ตู้ปิดประกาศกำมะหยี่กรอบกระจกบานเลื่อน 

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก กำมะหยี่สีเขียว 
– สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
– เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน
– มีกุญแจล็อคแบบกด
– พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุกำมะหยี่สีเขียว
– ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
– แบบติดผนัง แขวนผนัง
– กรอบเป็นอลูมิเนียม
– แบบติดผนัง 

ขนาด 80*120 ซม. ราคา 4000 บาท

ขนาด 90*120 ซม. ราคา 4300 บาท

ขนาด 90*150 ซม. ราคา 5400 บาท

ขนาด 90*180 ซม. ราคา 6200 บาท

ขนาด 120*150 ซม. ราคา 6600 บาท

ขนาด 120*180 ซม. ราคา 7500 บาท

ขนาด 120*200 ซม. ราคา 8300 บาท

ขนาด 120*240 ซม. ราคา 9500 บาท

 

 

ตู้ปิดประกาศกำมะหยี่กรอบกระจกบานเลื่อน 

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก กำมะหยี่สีน้ำเงิน
– สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
– เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน
– มีกุญแจล็อคแบบกด
– พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุกำมะหยี่สีเขียว
– ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
– แบบติดผนัง แขวนผนัง
– กรอบเป็นอลูมิเนียม
– แบบติดผนัง

ขนาด 80*120 ซม. ราคา 4000 บาท

ขนาด 90*120 ซม. ราคา 4350 บาท

ขนาด 90*150 ซม. ราคา 5400 บาท

ขนาด 90*180 ซม. ราคา 6150 บาท

ขนาด 120*150 ซม. ราคา 6800 บาท

ขนาด 120*180 ซม. ราคา 7400 บาท

ขนาด 120*200 ซม. ราคา 8300 บาท

ขนาด 120*240 ซม. ราคา 9500 บาท

 

 

ตู้ปิดประกาศไม้ก๊อกกรอบกระจกบานเลื่อน 

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก บานเลื่อน รางหนีบ
– สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
– เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน
– มีกุญแจล็อคแบบกด
– พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ 60x80cm.ถึง120x240cm.
– ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
– แบบติดผนัง แขวนผนัง

ขนาด 80*120 ซม. ราคา 4000 บาท

ขนาด 90*120 ซม. ราคา 4250 บาท

ขนาด 90*150 ซม. ราคา 5450 บาท

ขนาด 90*180 ซม. ราคา 6150 บาท

ขนาด 120*150 ซม. ราคา 6500 บาท

ขนาด 120*180 ซม. ราคา 7300 บาท

ขนาด 120*200 ซม. ราคา 8400 บาท

ขนาด 120*240 ซม. ราคา 9500 บาท

 
 
 
***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***
087-0889896
 
 Soda72551@gmail.com
ขนาด 30x40 ราคา 350 บาท

   ขนาด 40x60 ราคา 520 บาท 

 ขนาด 60x80 ราคา 685 บาท

 ขนาด 60x90 ราคา 750 บาท

  ขนาด 80x120 ราคา 950 บาท

 ขนาด 90x120 ราคา 1000 บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 1750 บาท

   ขนาด 90x180 ราคา 2,100 บาท

   ขนาด 120x120 ราคา 1,700 บาท

   ขนาด 120x150 ราคา 2,100 บาท

  ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท

  ขนาด 120x200 ราคา 2,900 บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 3,100 บาท

 
 
 
 ขนาด 30x40 ราคา 350 บาท

   ขนาด 40x60 ราคา 520 บาท

  ขนาด 60x80 ราคา 685 บาท

  ขนาด 60x90 ราคา 750 บาท

  ขนาด 80x120 ราคา 950 บาท

ขนาด 90x120 ราคา 1000 บาท

  ขนาด 90x150 ราคา 1750 บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 2,100 บาท

  ขนาด 120x120 ราคา 1,700 บาท

  ขนาด 120x150 ราคา 2,100 บาท

  ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท

  ขนาด 120x200 ราคา 2,900 บาท

  ขนาด 120x240 ราคา 3,100 บาท

 


Visitors: 15,017